ไม่มีหลักฐานว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากระดับ Serotonin ต่ำ พบการทบทวนอย่างครอบคลุม

หลังจากการศึกษาหลายทศวรรษ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าระดับ serotonin หรือกิจกรรมของ serotonin มีส่วนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ตามการทบทวนที่สำคัญของการวิจัยก่อนหน้านี้ที่นำโดยนักวิทยาศาสตร์ของ UCL การทบทวนแบบครอบคลุมรูปแบบใหม่ – ภาพรวมของการวิเคราะห์เมตาที่มีอยู่และการทบทวนอย่างเป็นระบบ – ตีพิมพ์ใน Molecular Psychiatryชี้ให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมี และตั้งคำถามว่ายาแก้ซึมเศร้าทำอะไร ยากล่อมประสาทส่วนใหญ่เป็น selective serotonin reuptake...