Recode Daily: Jeff Bezos, Jamie Dimon และ Warren Buffett ต้องการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพของสหรัฐฯ โดยเริ่มจากบริษัทของพวกเขาเอง

นอกจากนี้ Facebook ห้ามโฆษณาที่ส่งเสริม bitcoin และตระกูลของมัน สัปดาห์แห่งรายได้ทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ และในเช้าวันรุ่งขึ้น คำแนะนำสำหรับผู้ชมเกี่ยวกับ Donald Trump Amazon กำลังสร้างบริษัทด้านการดูแลสุขภาพของตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Berkshire Hathaway และ JPMorgan Chase สำหรับตอนนี้ Amazon และพันธมิตรกำลังเปิดตัวความคิดริเริ่มนี้ให้กับพนักงานในสหรัฐฯ ของพวกเขาเองเท่านั้น ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือหากในที่สุด...